facebook share
twitter share
linkedin share
Google+ share
email to
BUGETUL INITIAL 2017   aici
ANEXA 1 aici
ANEXA 2  aici
ANEXA 3 aici
ANEXA 4  aici
Indicatori privind executia  bugetului pe trim I aici
Indicatori privind executia  bugetului pe trim II aici
Indicatori privind executia  bugetului pe trim III  aici
Indicatori privind executia  bugetului pe trim IV  aici
SITUATII FINANCIARE LA 31,03,2017
-Plati restante  aici
-bilant aici
-Contul de executie al bugetului local  venituri/cheltuieli aici 
-Situatii activelor si datoriilor publice aici 
SITUATII FINANCIARE LA 30,06,2017
-plati restante aici 
- bilant aici 
-contul de executie al bugetului local -venituri aici
-contul de executie al bugetului local -cheltuieli aici 
-contul de rezultat patrimonial aici
-situatia activelor si datoriilor aici
SITUATII FINANCIARE LA 30,09,2017
-Bilant aici
-Situatii financiare la 30.09.2017 aici
-Contul de executie la 30.09.2017-venituri aici 
-Contul de executie la 30.09.2017 -cheltuieli aici 
-Situatia fluxurilor de trezorerie aici 
SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2017
situatii financiare venituri  aici
situatii financiare cheltuieli aici/filesupload/bugetul local pe anul 2018 sectiunea functionare.PDF
bilant la data de 31.12.2017 aici
balanta la data de 31.12.2017 aici 
BUGET LOCAL 2018 aici 
Bugetul local pe anul 2018 sectiunea dezvoltare aici 
Bugetul local pe anul 2018 sectiunea functionare aici