Info


Primaria Comunei 
Valea Lunga

Sediul:
sat  V.L. Cricov, nr. 169,comuna Valea Lunga, județul Dâmbovița

Telefon: 0245661509
Fax: 0245669740

E-mail: 
primaria.valealunga@
db.e-adm.ro

  PRIMAR
Ec. Negru Emil

VICEPRIMAR
Ing. Iordache Ion

SECRETAR GENERAL
Jr. Manea Laura-Georgiana

  Cautare in site

Cautare
Contact mail
email

titlu

continut

Trimite mail
facebook share
twitter share
linkedin share
Google+ share
email to
BUGETUL INITIAL 2017   aici
ANEXA 1 aici
ANEXA 2  aici
ANEXA 3 aici
ANEXA 4  aici
Indicatori privind executia  bugetului pe trim I aici
Indicatori privind executia  bugetului pe trim II aici
Indicatori privind executia  bugetului pe trim III  aici
Indicatori privind executia  bugetului pe trim IV  aici
SITUATII FINANCIARE LA 31,03,2017
-Plati restante  aici
-bilant aici
-Contul de executie al bugetului local  venituri/cheltuieli aici 
-Situatii activelor si datoriilor publice aici 
SITUATII FINANCIARE LA 30,06,2017
-plati restante aici 
- bilant aici 
-contul de executie al bugetului local -venituri aici
-contul de executie al bugetului local -cheltuieli aici 
-contul de rezultat patrimonial aici
-situatia activelor si datoriilor aici
SITUATII FINANCIARE LA 30,09,2017/
-Bilant aici
-Situatii financiare la 30.09.2017 aici
-Contul de executie la 30.09.2017-venituri aici 
-Contul de executie la 30.09.2017 -cheltuieli aici 
-Situatia fluxurilor de trezorerie aici 
SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2017
situatii financiare venituri  aici
situatii financiare cheltuieli aici
bilant la data de 31.12.2017 aici
balanta la data de 31.12.2017 aici 
BUGET LOCAL 2018 aici 
Bugetul local pe anul 2018 sectiunea dezvoltare aici 
Bugetul local pe anul 2018 sectiunea functionare aici 
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 
Hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2019 aici 
Bugetul local pe anul 2019 aici
Bugetul local pe anul 2019 sectiunea de dezvoltare aici
Anexa  privind cheltuielile bugetul local pe 2019 aici
Anexa privind numarul de personal aici
Anexa privind veniturile pe anul 2019 aici
SITUATIILE FINANCIARE 2019
Venituri si cheltuieli ale bugetului aici
Situatia modificarilor in structura activelor capitalurilor aici
Bilant aici
Plati restante la 31.01.2019 aici
Plati restante la 31.03.2019 aici
Plati restante la 30.06.2019 aici
Plati restante la 31.12.2019 aici
Registrul datoriei publice aici
Situatia fluxurilor din trezorerie aici
Situatia modificarilor in structura activelor capitalurilor aici 
Programul de investitii  2019 aici 
Programul de investitii publice 2019 aici 
Situatia activelor amortizabile aici 
situatia activelor neamortizabile aici 
Cont de rezultat patrimonial aici