facebook share
twitter share
linkedin share
Google+ share
email to
Registrul datoriei publice aici
Buletin informativ  aici
Dosare premtiune aici
Dosar Premtiune aici
Raport privind accesul la informatiile de interes public 2016  aici
Raport de evaluare Legea 544/2001-liberul acces la in formatii de interes public aici
Oferta de vanzare teren PODOBEA CRISTIAN AUREL aici
Masuri de prevenire a incendiilor in perioada sezonului rece aic
2017/4/27 Imprumuturi Proiecte
4.Proiect Modernizare Parc Primarie si Drum Ceair
-contract de credit aici
-contract de credit aici
-contract de ipoteca aici
-act aditional la contract aici
-act aditional la contract aici
-act aditional mai mult...

1 Last