Info
Primaria Comunei 
Valea Lunga
Sediul:
sat  V.L. Cricov, nr. 169,comuna Valea Lunga, județul Dâmbovița
Telefon: Centrala  
0245 661509
Fax
0245 669740
E-mail: 
primaria.valealunga@gmail.com

 Programul de funcţionare

De luni pâna vineri, între orele:
8.00 – 16.00

 Program de furnizare a informatiilor de interes public:
Serviciul Relatii cu publicul.
De luni pâna vineri, între orele:
8.00 – 16.00


  


Cautare in site

Cautare
Contact mail
email

titlu

continut

Trimite mail
facebook share
twitter share
linkedin share
Google+ share
email to
Registrul datoriei publice aici
Buletin informativ  aici
Dosare premtiune aici
Dosar Premtiune aici
Raport privind accesul la informatiile de interes public 2016  aici
Raport de evaluare Legea 544/2001-liberul acces la in formatii de interes public aici
Oferta de vanzare teren PODOBEA CRISTIAN AUREL aici
Masuri de prevenire a incendiilor in perioada sezonului rece aic
Raport de evaluare Legea 544/2001-liberul acces la in formatii de interes public 2020 aici
Buletin informativ 2020 aici 
2017/4/27 Imprumuturi Proiecte
4.Proiect Modernizare Parc Primarie si Drum Ceair
-contract de credit aici
-contract de credit aici
-contract de ipoteca aici
-act aditional la contract aici
-act aditional la contract aici
-act aditional mai mult...

1 Last