facebook share
twitter share
linkedin share
Google+ share
email to
Cerere Legea 544/2001 aici 
URBANISM 
Cerere eliberare Autorizatie de constructie aici
Cerere eliberare Certificat de urbanism aici
STARE CIVILA
Cerere eliberare certificate de stare civila aici
Cerere transcriere acte aici 
ASISTENTA SOCIALA 
Cerere acordare alocatie de stat aici
Declaratie pe propria raspundere pentru acordare drepturi asistenta sociala aici
Adeverinta ICC aici 
Cerere schimbare reprezentant legal aici
Cerere acordare stimulent aici 
Model adeverinta   aici 
Model cerere modificari  aici