Info


Primaria Comunei 
Valea Lunga

Sediul:
sat  V.L. Cricov, nr. 169,comuna Valea Lunga, județul Dâmbovița

Telefon: 0245661509
Fax: 0245669740

E-mail: 
primaria.valealunga@
db.e-adm.ro

  PRIMAR
Ec. Negru Emil

VICEPRIMAR
Ing. Iordache Ion

SECRETAR GENERAL
Jr. Manea Laura-Georgiana

  Cautare in site

Cautare
Contact mail
email

titlu

continut

Trimite mail
facebook share
twitter share
linkedin share
Google+ share
email to
Regulament consiliul local -aici
HOTARARE PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR 2021 aici
HOTARARI 2020
Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 aici
HOTARARI LUNA IANUARIE 2017 aici 
Hotarare scoatere la licitatie prin inchiriere teren aici
Hotarare privind aprobare studiu de fezabilitate proiect Modernizare strazi de interes local  aici
Hotarare aprobare studiu de fezabilitate proiect Reabilitare si modernizare Scoala aici
Hotarare Plan de ocupare al functiilor publice aici 
HOTARARI LUNA FEBRUARIE 2017
Hotarare modificare domeniul public aici
Hotarare aprobare regulament biblioteca aici 
Hotarare privind eliminarea taxelor extrajudiciare de timbru aici 
Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unui teren  aici 
HOTARARI LUNA MARTIE 2017
Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 aici 
Hotarare aprobare cont de încheiere a exercitiului bugetar aici
Hotarare programul de l;ucrari pe anul 2017 aici
HOTARARI LUNA APRILIE 2017
hotarare privind aprobare cofinantare  obiectiv "Extidere,reabilitare scoala VL Cricov  aici 
hotarare privind aprobare cofinantare  obiectiv Modernizare sistem de iluminat aici 
Hotarare privind asigurare cofinatare obiectiv de investitii Proiect regional de dezvolatre a infrastructurii aici
Hotarare privind asigurare cofinatare obiectiv de investitii Modernizare strazi de interes local aici 
HOTARARI LUNA MAI 2017
Hotarare privind indreptare eroare materiala aici 
Hotarare privind modificarea contractelor de comodat aici 
Hotarare privind scutire / reducere taxa de habitat aici 
HOTARARI LUNA IUNIE 2017
hotarare modificare inventar domeniu public  aici
hotarare privind aprobare indicatori Modernizare a 1.37 km drumuri comunale aici
HOTARARI LUNA IULIE 2017
Hotarare aprobare Regulament asociere Club sportiv aici
Hotarare asociere Consiliul Local cu Asociatia Club Sportiv Fortis Valea Lunga aici 
Hotarare privind darea in folosinta gratuita teren aici
Hotarare rectificare buget local pe anul 2017  aici 
Hotarare aprobare regulamnet biblioteca comunala  aici
Hotarare stabilire coeficienti salarizare   aici 
Hotarare stabilire intemnizatie lunara consilieri locali aici 
HOTARARI LUNA AUGUST 2017
Hotarare privind aprobarea dreptului de superficie cu titlu oneros   aici
Hotarare privind transfer drept de concesiune  aici
Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren de 1000 mp aici
Hotarare privind modificarea bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al localitatii aici
Hotarare privind scutirea / reducerea taxei de habitat 2017  aici
HOTARARI LUNA SEPTEMBRIE 2017
Hotarare privind rectificare buget local pe 2017  aici
Hotarare privind desemnare reprezentanti Consiliul de Administratie Scoala Gimnaziala aici 
Hotarare aprobare finantare Club Sportiv FORTIS  aici 
HOTARARI LUNA OCTOMBRIE 2017
Hotarare privind rectificare buget pe trim IV 2017  aici 
Hotarare privind modificarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public  aici
Hotarare privind scutire  reducerea taxei de habitat  aici
Hotarare privind Planul de ocupare al functiilor publice pe anul 2018  aici/filesupload/HOTARARE aprobare impozite si taxe pe 2018.PDF
HOTARARAI LUNA NOIEMBRIE 2017
Hotarare privind rectrificare buget pe anul 2017 aici
Hotarare aprobare nomenclator stradal aici 
Hotarare aprobare scutire/reducere taxa de habitat aici
Hotarare aprobare studiu de fezabilitate  aici
Hotarare aprobare Plan de Lucrari pe 2018 aici
Hotarare aprobare Plan de acopare 2018 aici
HOTARARI LUNA DECEMBRIE 2017
Hotarare aprobare impozite si taxe pe 2018 aici 
Hotarare aprobare coeficienti salarizare aici 
Hotarare scutire/reducere taxa habitat decembrie aici 
Hotarare aprobare retea structura scolara aici 
Hotarare dare in folosinta gratuita Bisericii Adventiste teren in sup. de 900 mp 
HOTARARI LUNA  IANUARIE  2018
Hotarare scutire/reducere taxa habitat ianuarie aici
Hotarare privind utilizarea drumurilor comunale si constituirea de taxe aici 
Hotarare  privind acoperirea definitiva din execdentul bugetului local aici 
Hotarare privind trecerea unui teren din domeniul public in domeniul prival aici 
Hotarare privind insusirea variantei finale a stemei comunei aici
Hotarare privind aprobarea demararii procedurilor pentru realizarea ob. "Amenajare teren de sport" aici
Hotarare privind constituirea comisiei de aprobare a cererilor de habitat aici
Hotararea privind aprobarea taxei datorate ADI aici 
Hotarare privind aprobarea Regulamentului local de Urbanism aici 
Hotarare aprobare regulament de organizare si functionare  aici
HCL privind scutirea/reducerea taxei de habitat aici
HCL privind modificarea Organigramei si a Statului de functii aici
HCL privind rectificare buget aici
HOTARARI LUNA AUGUST 2018
HCL privind  transformarea unei functii publice vacante aici 
HCL privind modificarea Statului de functii aici 
HCL privind scutirea/reducerea taxei de habitat aici 
HOTARARI LUNA SEPTEMBRIE 2018
HCL privind rectificare buget local aici 
HCL privind scutirea/reducerea taxei de habitat aici 
HCL privind desemnare reprezentanti consiliu de administratie scoala aici 
HCL privind stabilire coeficienti salarizare aici 
HOTARARI LUNA OCTOMBRIE 2018
HCL privind rectificare buget pe anul 2018  aici 
HCL privind scutirea/reducerea taxei de habitat aici 
HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul refacere pod aici 
HOTARARI LUNA NOIEMBRIE 2018
HCL privind aprobarea cuantumului taxei de habitat pe anul 2019 aici
HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor pe anul 2019 aici 
2021/1/26 Hotarare privind stabilire impozite 2021
Hotarare privind stabilire impozite 2021 mai mult...

2017/3/28 hotarare buget 2017

hotarare buget 2017 aici

bugetul initial 2017

mai mult...

1 Last